Τα πάντα γύρω από το πετρέλαιο

H εταιρεία

Image

Η εταιρεία

PANDIESEL AEBE

Pandiesel AEBE ιδρύθηκε το έτος 1969 από τον κ. Παναγιώτη Κοντακτσή.

Οι εγκαταστάσεις της στεγάζονται σε ιδιόκτητο 6όροφο κτίριο, όπου βρίσκονται το σύνολο των λειτουργικών χώρων (γραφεία) αλλά και οι αποθήκες της εταιρείες.

Η εταρεία έχει να επιδείξει ισχυρή παρουσία στην αγορά των συστημάτων ψεκασμού υψηλής και χαμηλής πίεσης.

Εφοδιάζει την εν λόγω αγορά μέσα από την παροχή χιλιάδων ανταλλακτικών, ειδικών εξαρτημάτων και μηχανημάτων.

Διαθέτει μεγάλη τεχνογνωσία τόσο στα ανταλλακτικά, όσο και σε ειδικές και καθετοποιημένες λύσεις, με αποτέλεσμα να συγκαταλέγεται στις κορυφαίες εταιρείες του χώρου στην Ελλάδα.

Σήμερα η εταιρεία συνεχίζει την ανοδική της πορεία με άρτια καταρτισμένους συνεργάτες προσφέροντας προϊόντα κι υπηρεσίες ανάλογα της φήμης και του ονόματος της.

Επικοινωνία