Τα πάντα γύρω από το πετρέλαιο

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Image

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

PANDIESEL AEBE

Προφ. Δανιήλ 21, 104 47 Αθήνα.

Τηλέφωνα

210 34 26 931 - 4
210 34 56 319
210 34 27 115

FAX: 210 34 27 114

E-mail: pandiesel@otenet.gr